Skip to main content

Izba Przyjęć

Opis Izby Przyjęć

Na Izbie Przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zadaniem Izby Przyjęć jest przede wszystkim przyjmowanie do hospitalizacji pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego. Podejmowane są tu również czynności ratujące życie, a chorzy w stanie zagrożenia życia są przyjmowani poza kolejnością. W skład Izby Przyjęć wchodzi także Zespół Transportu Sanitarnego.

Izba Przyjęć szpitala przyjmuje pacjentów:

  • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,

  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Kontakt Izby Przyjęć

Więcej informacji

Więcej informacji dowiesz się pod numerem telefonu +48 24 236 03 00, zapraszamy do kontaktu z Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania

Izba Przyjęć

lek. Cezary Lemański

Kierownik Izby Przyjęć

Specjalista Kardiologii

Jolanta Pruszyńska

Koordynator Izby Przyjęć

Chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy?

Więc nie czekaj i skontaktuj się z Nami!